Χρήση

Η vFPT επιτρέπει τον έλεγχο της ποιότητας της εγκατάστασης με οπτική επιθεώρηση. Σε αντίθεση με τους ελέγχους θερμικής απεικόνισης, η vFPT ανιχνεύει τη θερμότητα όχι μόνο κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Η αρχή λειτουργίας είναι πολύ απλή: στη θερμοκρασία ενεργοποίησης (αναγράφεται στην ετικέτα) οι λωρίδες θα αλλάξουν το χρώμα τους μόνιμα σε μαύρο.