Χρήση

Οι remote FIRE PREVENTION THERMOLABELS (rFPTs) εγκαθίστανται στις συνδέσεις επαφών, σε ηλεκτρικά καλώδια ή σε ορισμένα τμήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που είναι δυνητικά επιρρεπή σε υπερθέρμανση.
Όταν θερμαίνεται στη θερμοκρασία ενεργοποίησης, αέριο εκλύεται από την rFPT και ανιχνεύεται από τη μονάδα FPA (Fire Preven on Alarm).