Ρίξτε μία ματιά.

Με τη χρήση αισθητήρων τελευταίας τεχνολογίας, το σύστημα Έξυπνης Διάβασης ανιχνεύει την παρουσία των πεζών στο χώρο αναμονής και στο χώρο της διάβασης. Παράλληλα, ενεργοποιείται το σύστημα προειδοποίησης των οχημάτων (πινακίδες Π-21 με αναλάμποντες φανούς, φωτιστικά ιστών ασύμμετρης κατανομής, ηχητικά μηνύματα), καθιστώντας τον πεζό ορατό από μεγάλη απόσταση και ελκύοντας την προσοχή του οδηγού στο χώρο της διάβασης.

Με τη χρήση αισθητήρων τελευταίας τεχνολογίας, το σύστημα Έξυπνης Διάβασης ανιχνεύει την παρουσία των πεζών στο χώρο αναμονής και στο χώρο της διάβασης. Παράλληλα, ενεργοποιείται το σύστημα προειδοποίησης των οχημάτων (πινακίδες Π-21 με αναλάμποντες φανούς, φωτιστικά ιστών ασύμμετρης κατανομής, ηχητικά μηνύματα), καθιστώντας τον πεζό ορατό από μεγάλη απόσταση και ελκύοντας την προσοχή του οδηγού στο χώρο της διάβασης.

Με τη χρήση αισθητήρων τελευταίας τεχνολογίας, το σύστημα Έξυπνης Διάβασης ανιχνεύει την παρουσία των πεζών στο χώρο αναμονής και στο χώρο της διάβασης. Παράλληλα, ενεργοποιείται το σύστημα προειδοποίησης των οχημάτων (πινακίδες Π-21 με αναλάμποντες φανούς, φωτιστικά ιστών ασύμμετρης κατανομής, ηχητικά μηνύματα), καθιστώντας τον πεζό ορατό από μεγάλη απόσταση και ελκύοντας την προσοχή του οδηγού στο χώρο της διάβασης.