Χρήση

Το Fire Prevention Concentrator (FPC) είναι μέρος του συστήματος FIPRES για την επιτήρηση της κατάστασης των FPAs, για εμφάνιση και καταγραφή συμβάντων και για μεταφορά πληροφοριών στο χώρο εργασίας (τοπικά ή απομακρυσμένα).
Το FPC διαθέτει τεσσάρων γραμμών οθόνη LCD με οπίσθο φωτισμό, ενδείξεις κατάστασης λειτουργίας, ένα πληκτρολόγιο τριών πλήκτρων για προβολή του αρχείου καταγραφής συμβάντων