Τι Είναι το Transec;

Οι μετασχηματιστές ισχύος και διανομής είναι τα πιο σημαντικά και ακριβά στοιχεία σε ένα δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκριτικά με άλλο εξοπλισμό, είναι αρκετά αξιόπιστοι και απαιτούν λίγη συντήρηση, καθώς δεν έχουν κινούμενα μέρη. Ωστόσο, το λάδι που χρησιμοποιείται ως μέσο μόνωσης και ψύξης όπως και το μονωτικό χαρτί κυτταρίνης, υποβαθμίζονται με το χρόνο και τις συνθήκες λειτουργίας και τελικά καθορίζουν το τέλος της ζωής του μετασχηματιστή.

Σε έναν μη επαρκώς συντηρημένο μετασχηματιστή, το νερό μπορεί να εισέλθει μέσω της φυσικής διαστολής και συστολής του λαδιού καθώς οι θερμοκρασίες εναλλάσσονται. Επίσης, το νερό βρίσκεται μέσα σε έναν μετασχηματιστή καθώς αποτελεί υποπροϊόν της διάσπασης της χημικής αλυσίδας της κυτταρίνης. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της υγρασίας και συνεπώς σε υποβάθμιση των μονωτικών μέσων του μετασχηματιστή (μείωση της τάσης διάσπασης), μειώνοντας σημαντικά το χρόνο ζωής του.

Αρχή Λειτουργείας

Το TRANSEC είναι ένα μοριακό κόσκινο συνεχόμενης λειτουργίας 24/7, που αναπτύχθηκε και κατασκευάζετε στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδιασμένο για να αφαιρεί συνεχώς νερό από το μονωτικό λάδι ενός μετασχηματιστή ισχύος.

Μετά την εγκατάσταση και την ενεργοποίηση του, η αντλία του Transec ανα-κυκλοφορεί συνεχώς το λάδι του μετασχηματιστή μέσω των κυλίνδρων. Μέσα στους κυλίνδρους, το απορροφητικό υλικό δεσμεύει την υγρασία από το λάδι.

Καθώς μειώνεται η στάθμη υγρασίας (ppm) στο λάδι, το νερό που παράγεται από τη διάσπαση της χημικής αλυσίδας στο χαρτί κυτταρίνης (όπου συσσωρεύεται περισσότερο από το 95% του νερού), θα μετακινηθεί προς το λάδι για να αποκαταστήσει τη φυσική ισορροπία. Αυτή η διαδικασία όχι μόνο μειώνει τη γήρανση, αλλά βελτιώνει τη διηλεκτρική αντοχή της μόνωσης και αυξάνει την αξιοπιστία.

Μετά από αυτή τη διαδικασία, το λάδι περνά από ένα φίλτρο για τη συγκράτηση σωματιδίων πριν επιστρέψει στο Μετασχηματιστή.

Ένας ενσωματωμένος εξαερωτής διασφαλίζει ότι δεν θα εισέλθει αέρας στη δεξαμενή. Κάθε μονάδα TRANSEC διαθέτει σημεία μέτρησης και δειγματοληψίας τόσο στην είσοδο όσο και την έξοδο (για έλεγχο της περιεκτικότητας σε υγρασία στο λάδι). Πρόσθετο φίλτρο σωματιδίων καθώς και Μονάδα Επιτήρησης του συστήματος, μπορούν να εγκατασταθούν κατά απαίτηση.