Category: FIPRES

FIPRES

FPА – Fire Prevention Alarm

Χρήση Fire Prevention Alarm Το Fire Preven on Alarm (FPA) είναι σχεδιασμένο να ανιχνεύει την ελάχιστη δυνατή ποσότητα αερίου σήματος στον προστατευόμενο εξοπλισμό και να

Δείτε Περισσότερα »

Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια εξαιτίας χαλαρών ή κακών συνδέσεων στους ηλεκτρολογικούς πίνακες;

Οι ηλεκτρικές πυρκαγιές γίνονται κάθε χρόνο αιτία τρομερών συνεπειών για όλες τις εγκαταστάσεις. Πυρκαγιές σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις έχουν ως αποτέλεσμα τεράστιες οικονομικές απώλειες, καταστροφή υποδομών και οικονομικές επιπτώσεις εξαιτίας της διακοπής παραγωγής – λειτουργίας. Στη χειρότερη περίπτωση, η φωτιά κοστίζει την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Περισσότερες από 12.000 πυρκαγιές ετησίως προκαλούνται από φθαρμένες, ελαττωματικές ή  εξαιτίας κακής χρήσης ηλεκτρικές υποδομές. Πιθανές αιτίες αποτελούν οι χαλαρές συνδέσεις, τα φθαρμένα υλικά και η  ακατάλληλη χρήση ή κακή μελέτη που προκαλούν υπερθέρμανση.

Το 60% των ιδιωτικών επιχειρήσεων δεν ανακάμπτουν ποτέ από μια μεγάλη πυρκαγιά!

Μια πυρκαγιά έχει μεγάλο αντίκτυπο σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το κύκλο εργασιών της αλλά ή το πόσο καλά προετοιμασμένη ήταν για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Κίνδυνοι χαλαρών ή κακών συνδέσεων 

Οι συνδέσεις επαφών Μέσης και Χαμηλής Τάσης, είναι πιθανά προβληματικά σημεία του ηλεκτρικού δικτύου εξαιτίας του φαινομένου χαλάρωσης. Η χαλάρωση μπορεί να οφείλεται είτε εξαιτίας κακής σύσφιξης κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, είτε από συνεχείς δονήσεις κατά την πάροδο του χρόνου, είτε από τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Η θέρμανση των επαφών εξαιτίας υψηλού ρεύματος και η ψύξη εξαιτίας μείωσης της κατανάλωσης και μείωση του ρεύματος, προκαλούν διαστολή και συστολή των επαφών με αποτέλεσμα τη χαλάρωση τους. Ακόμη και αν μια «χαλαρή» σύνδεση μπορεί να παρέχει αποδεκτό επίπεδο μηχανικής αξιοπιστίας της σύνδεσης, επιδεινώνει την ηλεκτρική και θερμική αξιοπιστία.

Μπορούμε να θεωρήσουμε τη διαδικασία αυτή ως ακολουθία των παρακάτω βημάτων:

 1. Η χαλάρωση της επαφής, αυξάνει την αντίσταση της. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας κακής εφαρμογής των επαφών (μπουλόνι / μπάρα διανομής, ακροδέκτης καλωδίου / μπάρα κτλ). Η αύξηση αυτή της αντίστασης προκαλεί υπερθέρμανση της επαφής
 2. Η υπερθέρμανση εξαιτίας της αύξησης της αντίστασης συμβάλλει στη διαδικασία οξείδωσης (η οποία επιτυγχάνεται γρηγορότερα σε υψηλότερες θερμοκρασίες)
 3. Η οξείδωση καλύπτει την επαφή με ένα «φιλμ» οξειδίου, του οποίου η αντίσταση είναι μεγαλύτερη από αυτή του βασικού μετάλλου.
 4. Η ανεξέλεγκτη θερμική αύξηση οδηγεί σε πλήρη αστοχία της επαφής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κάψιμο της επαφής – σύνδεσης και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
 1. Ο τακτικός έλεγχος των συνδέσεων είναι περίπλοκος εξαιτίας του μεγάλου αριθμού τους, της συνεχούς λειτουργίας υπό τάση και συχνά της μη δυνατότητας πρόσβασης σε αυτές. Η πιο δημοφιλής μέθοδος, οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις υπέρυθρης θερμογραφίας, έχει αρκετά σημαντικά μειονεκτήματα:

  1. ο έλεγχος πραγματοποιείται μόνο κατά τη στιγμή της επιθεώρησης
  2. το φορτίο κατά τη στιγμή της επιθεώρησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% για την ανίχνευση υπερθέρμανσης
  3. κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εξαιτίας επιθεώρησης σε εξοπλισμό υπο τάση
  4. δεν είναι δυνατή η επιθεώρηση σε κλειστούς πίνακες – πεδία

  Η ανίχνευση υπερθέρμανσης είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εντοπισμού χαλαρών συνδέσεων.

Σε αυτή ακριβώς τη βάση λειτουργεί το FIPRES!

Το FIPRES είναι μια νέα και μοναδική τεχνολογία που επιτρέπει την ανίχνευση επικίνδυνων σημείων πολύ πριν προκύψει κίνδυνος πυρκαγιάς. Στο 30%  των  περιπτώσεων, η αιτία πυρκαγιάς είναι μια δυσλειτουργία που σχετίζεται με την καλωδίωση.

Τα σφάλματα μπορεί να οφείλονται σε:
• Κακή σύνδεση
• Ακατάλληλη επιλογή διακοπτών και διακοπτών
• Παλαιά καλωδίωση
• Υπερφόρτωση

Η κανονική θερμοκρασία των ηλεκτρικών επαφών κυμαίνεται από 20-70°C. Σε περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας (π.χ. υπερφόρτωση με χαλαρή σύνδεση) έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας του σημείου αλλά και του πίνακα γενικότερα. Υπερθέρμανση υψηλότερη των 130°C μπορεί να ενεργοποιήσει μια διαδικασία ανεξέλεγκτης θερμικής αύξησης και να οδηγήσει σε πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα ή ακόμα και έκρηξη εντός του ηλεκτρολογικού πίνακα – πεδίου.

Η έγκαιρη ανίχνευση υπερθέρμανσης αποτρέπει ηλεκτρικές αστοχίες και το κίνδυνο πυρκαγιάς. Επίσης, βοηθάει στη προστασία του εξοπλισμού και των καλωδίων από την έκθεση τους σε υψηλές θερμοκρασίες και παρατείνει το χρόνο ζωής και αξιοπιστίας τους.

Το FIPRES λειτουργεί στο πρώιμο στάδιο του προβλήματος, ως εκ τούτου προλαμβάνει την εκδήλωση πυρκαγιάς και ζημιών σχετιζόμενες με αυτή.

Τεχνική σύγκριση με έλεγχο θερμικής απεικόνισης

• Λειτουργεί μόνο κατά τη στιγμή του ελέγχου
• Δεν επιτρέπει τον έλεγχο σε κλειστά ή δύσκολα προσβάσιμα ερμάρια (π.χ αντιεκρηκτικά)
• Το φορτίο κατά τον έλεγχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% για τον εντοπισμό «προβληματικών» σημείων
• Απαιτείται χειρισμός από τεχνικό

+ Λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, 24/7
+ Επιτρέπει τον έλεγχο σε κλειστά ή δύσκολα προσβάσιμα ερμάρια (π.χ αντιεκρηκτικά)
+ Ελέγχει πολλαπλά σημεία ταυτόχρονα
+ Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία τεχνικού
+ Ιδανικό για όλους τους τύπους καλωδίων και επαφών
+ Υποστηρίζει IEC 61850
+ εντοπίζει με ακρίβεια μια πιθανή αστοχία – επικίνδυνο σημείο

– δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ανοιχτό χώρο

Σύστημα πρόληψης υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς

Ευκολία χρήσης και εγκατάστασης

• Εύκολη εγκατάσταση ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα
• Μπορεί να συνδεθεί σε σύστημα SCADA μέσω MODBUS
• Ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο (μέσω SMS) και αρχείο καταγραφής συμβάντων
• Διαθέτει ξηρή έξοδο επαφής για σύνδεση με εξωτερικό σύστημα

Καινοτομία

• Πατενταρισμένος τύπος υλικού
• Απολύτως ασφαλές και μη τοξικό
• Χρόνος ζωής 10 έτη

Πεδίο εφαρμογής

Το FIPRES μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
• Ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής / μέσης τάσης
• Κυψέλες διακοπτών
• Σε οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμών σε αντιεκρηκτικά ερμάρια