Category: ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ

Μια μοναδική λύση προστασίας από ηλεκτρικές εκκενώσεις (κεραυνούς) για εναέριες γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας έως 24kV.

Η κεραυνική δραστηριότητα είναι μία από τις σημαντικότερες απειλές για τις εναέριες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε σε θέση να μετριάσουμε τις επιπτώσεις αυτού του επικίνδυνου φαινομένου χρησιμοποιώντας κατάλληλες λύσεις προστασίας. Προστατέψτε τις εναέριες γραμμές διανομής από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα αποφεύγοντας έτσι τις διακοπές ρεύματος και την καταστροφή στοιχείων του ενεργειακού δικτύου όπως αγωγούς, μονωτές, μετασχηματιστές κ.α.

Χάρη στην αρχή λειτουργίας τους, οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων LQ δεν απαιτούν ιδιαίτερη γείωση (π.χ. ηλεκτρόδιο γειώσεως) γεγονός που τους καθιστά ιδανικούς και ιδιαίτερα αποτελεσματικούς για περιοχές με υψηλή αντίσταση εδάφους και δίκτυα διανομής στηριζόμενα σε ξύλινους πυλώνες στήριξης.

DLS (Direct Lightning Strike)

Ένα άμεσο κεραυνικό πλήγμα (αστραπή) σε έναν αγωγό μιας γραμμής διανομής ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί παλμούς εξαιρετικά υψηλής τάσης στο σημείο επαφής, οι οποίοι «ταξιδεύουν» ως κύματα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση από το σημείο αυτό.

Όταν ένας κεραυνός χτυπήσει μια εναέρια γραμμή, το ρεύμα που διοχετεύεται στον αγωγό,  διαιρείται στο σημείο του πλήγματος, δημιουργώντας έτσι δύο κύματα τάσεων προς τις δύο αντίθετες κατευθύνσεις. Κατά συνέπεια, συμβαίνουν πολλαπλές υπερπηδήσεις τάσεων μεταξύ των αγωγών αλλά και μεταξύ αγωγών και γείωσης, σε διαφορετικά σημεία κατά μήκος της γραμμής.

Καταναλωτές κοντά στο σημείο σφάλματος αντιμετωπίζουν διακυμάνσεις στη τάση δικτύου κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος – σφάλματος αλλά και ολική διακοπή όταν ο διακόπτης ανοίγει για να καθαρίσει το σφάλμα. Στη περίπτωση γραμμών με μονωμένους αγωγούς, η μονωτική τους επικάλυψη εμποδίζει τη μεταπήδηση του ρεύματος τόξου που κινείται κατά μήκος της γραμμής, και συνεπώς μια υπερπήδηση τάσεως μεταξύ φάσεων σε κάποιο αδύναμο σημείο για τέτοιες γραμμές να είναι ικανή να προκαλέσει σημαντικές μηχανικές βλάβες.

  • Το άμεσο κεραυνικό πλήγμα δημιουργεί μια αστραπή παλμό που χωρίζει και διαδίδεται κατά μήκος της γραμμής. Προκαλεί υπερπηδήσεις τάσεως στους μονωτές κατά μήκος της γραμμής
 

Σημεία κεραυνικών πληγμάτων:

Στύλοι / πύργοι
Αγωγοί φάσης
Αγωγοί γείωσης εναέριων δικτύων

Παράμετροι:

Μέση τιμή τάσης 6 MV
Μέση τιμή ρεύματος 30 kA

Τοποθεσία κεραυνών:

Δέντρα
Κτίρια
Τηλεπικοινωνιακοί πύργοι

Παράμετροι:

Τάση μέχρι και 300 kV

IOV (Induced Overvoltage)

Αν και οι υπερτάσεις που σχετίζονται με άμεσα κεραυνικά πλήγματα είναι πολύ πιο σοβαρές, οι κρουστικές τάσεις που προκαλούνται από αστραπές σε κοντινή απόσταση έχουν υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης και συνήθως ευθύνονται για μεγαλύτερο αριθμό υπερπηδήσεων τάσεως  στη γραμμή διανομής καθώς και για τις

 διακοπές τροφοδοσίας δικτύων με ονομαστική τάση 20 kV ή λιγότερο. Οι κρουστικές τάσεις και οι κυματομορφές τους εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους του κεραυνικού πλήγματος και επηρεάζονται ουσιαστικά από τη διαμόρφωση του δικτύου.

  • Τα έμμεσα κεραυνικά πλήγματα δημιουργούν κρουστικές υπερτάσεις στη γραμμή από ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υπερπήδηση τάσεως στους μονωτήρες

Συνέπειες Φαινομένου

  • Άμεσα κεραυνικά πλήγματα δημιουργούν κύμα υπέρτασης καθ’ όλο το μήκος της γραμμής διανομής δημιουργώντας υπερπηδήσεις στους μονωτήρες της εγκατάστασης.
  • Έμμεσα κεραυνικά πλήγματα, παράγουν κρουστικές υπερτάσεις στη γραμμή διανομής εξαιτίας των ηλεκτρομαγνητικών επιδράσεων. Μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε υπερπηδήσεις των μονωτήρων της εγκατάστασης.
  • Ύστερα από υπερπήδηση των μονωτήρων, το παραγόμενο ρεύμα από μετασχηματιστή στον πλησιέστερο υποσταθμό  αποκλίνει από φυσιολογικό: σε ρεύμα σφάλματος μέσω της υπερπήδησης των μονωτήρων εξαιτίας της κρουστικής υπέρτασης.

Τεχνολογία LQ

Η μοναδική τεχνολογία LQ ακολουθεί τα εξής βήματα:

Βήμα 1o: Το κεραυνικό φορτίο διαπερνά το LQ.

Βήμα 2o: Τα τόξα ανάμεσα στα ηλεκτρόδια αυξάνουν τη θερμοκρασία μέσα στο κανάλι εκτόνωσης το οποίο και διογκώνονται απότομα (3), προκαλώντας υψηλή πίεση μέσα στους θαλάμους. Οι σπινθήρες (4) μεταξύ των ηλεκτροδίων (2) κινούνται προς τα έξω στην επιφάνεια μόνωσης λόγω της υψηλής πίεσης…

Βήμα 3o: …και περαιτέρω διόγκωση του πλάσματος έξω γύρω από το LQ. Η συνολική αντίσταση αυξάνεται, επιτρέποντας την εξάλειψη του ρεύματος σφάλματος σε λιγότερο από 10ms.

1. Κορμός Σιλικόνης

2. Ενδιάμεσα Ηλεκτρόδια

3. Θάλαμος Εκτόνωσης Τόξου

4. Τόξο

5. Πίδακας Πλάσματος

Πλεονεκτήματα

• ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ τις διακοπές ηλ. Ρεύματος
• ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ το δίκτυο διανομής από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα
• ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ εξειδικευμένη διάταξη γείωσης
• ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ συντήρηση
• Λειτουργεί εξαιρετικά σε περιοχές με ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
• Λειτουργεί κάτω από ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ακόμα και σε ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
• ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ το Ρεύμα Σφάλματος στο μισό της περιόδου
• Επένδυση ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
• Περισσότερο από 20 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ