Χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση δικτύου, kV 20
Μέγιστο πιθανό ρεύμα σφάλματος, kA 1.5
Εξωτερικό κενό, mm 70 ± 10
Κρουστική τάση 50% (κρίσιμη) (1,2/50μs), kV 140
Τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου (Υγρό)*, kV 30
Τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου (Στεγνό)*, kV 40
Δυνατότητα κεραυνικής εκφόρτισης (200 µs), C 2.4
Κρουστικό ρεύμα εκκένωσης (4/10 µs)**, kA 65
Βάρος, kg 0.45

* Σύμφωνα με IEC 60071-1

** Σύμφωνα με IEC 60099-8

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πλεονεκτήματα​

• Μέγιστη τάση λειτουργίας, 24kV
• Προστασία από Kρουστικές Yπερτάσεις
• Δεν απαιτείται συντήρηση